De auto slotenmaker – een onbezongen Held

De overgrote meerderheid van bezitters van een auto blijven nooit stilstaan bij alle mogelijke situaties waarbij de onmiddellijke bijstand van een auto slotenmaker nodig is, tot ze zelf geconfronteerd worden met een specifiek noodgeval. De meeste chauffeurs weten wel dat een auto slotenmaker hen kan helpen als ze zichzelf buitensluiten uit hun auto maar slechts weinigen realiseren zich dat er echt heel wat meer diensten zijn die de auto slotenmaker kan aanbieden.

Als men als individu geconfronteerd wordt met een afgesloten auto, dan is dat echt wel een ernstige noodsituatie, ernstiger dan de meeste mensen inschatten. Het gevaar dat men loopt om niet in de auto te kunnen, mag niet onderschat worden en kan bijzonder hachelijk zijn voor vrouwen en oudere mensen die het meest vatbaar zijn voor diefstal en agressie. Ook de weersomstandigheden kunnen een mogelijk probleem vormen en buitengesloten zijn gebeurt blijkbaar nooit op een gepast ogenblik en een geschikte plaats. Een gekende slotenmaker zal onmiddellijk ingaan op elk verzoek voor hulp bij buitensluiting, en zal steeds ter plaatse komen in een goed herkenbare auto met geëigende identificatie. De meeste gekwalificeerde slotenmakers zullen in staat zijn om een gans nieuw set sleutels te snijden ter plaatse als dat nodig blijkt.

Elke auto slotenmaker kan die dienst van het snijden van sleutels aanbieden, maar slechts weinig chauffeurs weten hoe de sleutels van hun nieuw automodel eigenlijk werken. Omdat de sleutels met afstandsbediening en de ontstekingssleutels radio signalen gebruiken, moet een slotenmaker ook in staat zijn om sleutels met een transponder te programmeren anders zal de persoon in kwestie nog steeds zijn auto niet kunnen starten.

Een professionele slotenmaker voor auto’s zal ook in staat zijn om nieuwe sloten in de auto te installeren, en in het bijzonder in commerciële voertuigen die zeer moeilijk doeltreffend te beveiligen zijn. Nieuwe slotplaten kunnen op zich wel een uitdaging zijn, maar een bedreven auto slotenmaker kan dat gemakkelijk oplossen.

Wanneer men een auto slotenmaker kiest, moet de gebruiker er zeker van zijn dat deze een licentie heeft en over de nodige kwalificaties beschikt. Alle auto slotenmakers zouden moeten voldoende verzekerd zijn, voldoende professioneel zijn en steeds een geëigende identificatie bij zich dragen. Omdat een buitensluiting nooit op de gepaste tijd en plaats gebeurt, zou een auto slotenmaker 24 uur per dag en 7 dagen in de week moeten paraat staan om ter hulp te komen. Weinig mensen waarderen oprecht een auto slotenmaker tot dat ze zelf geconfronteerd worden met een noodgeval dat vlug verholpen wordt.